LKF: Teikiamas sprendimas dėl Lietuvos antrosios vyrų krepšinio lygos nacionalinio čempionato organizatoriaus teisių panaikinimo Asociacijai „Nacionalinė krepšinio lyga“

Reaguodami į susiklosčiusią situaciją ir atsižvelgdami į 2013 m. lapkričio 26 d. sutartį Nr. 04-L-2013 tarp Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) ir Asociacijos „Nacionalinė krepšinio lyga“ (NKL), kurios pagrindu NKL buvo deleguota teisė organizuoti Lietuvos antrosios vyrų krepšinio lygos Nacionalinio čempionatą ir NKL sutartimi įsipareigojo:

  • Užtikrinti ir išlaikyti sportinį sąžiningos konkurencijos principą,
  • Laikytis LKF patvirtintų reglamentacinių dokumentų ir kolegialių organų sprendimų,
  • Integraliai įgyvendinti Lietuvos krepšinio federacijos parengtą Lietuvos krepšinio strategiją,

NKL vienasmenių ir kolegialių organų nariams nesiimant kardinalių sprendimų, padedančių spręsti egzistuojančias manipuliavimo sporto varžybomis problematiką, nereaguojant į LKF siunčiamus formalius reikalavimus imtis priemonių spręsti nesąžiningos sportinės konkurencijos situaciją, neįgyvendinant LKF VK sprendimų dėl daugiamečio krepšininkų rengimo efektyvinimo priemonių realizacijos, kuris buvo patvirtintas 2024 m. gegužės 14 d., priimant sprendimus, kurie stabdo Lietuvos krepšinio plėtrą bei progresą, š. m. birželio 27 d. yra šaukiamas neeilinis ir išplėstinis Lietuvos krepšinio federacijos kolegialių organų – Strateginės valdymo tarybos bei Vykdomojo komiteto – posėdis dėl Lietuvos antrosios vyrų krepšinio lygos nacionalinio čempionato organizatoriaus teisių panaikinimo Asociacijai „Nacionalinė krepšinio lyga“.   

Iki birželio 27 d. posėdžio Lietuvos krepšinio federacija parengs Lietuvos antrosios vyrų krepšinio lygos nacionalinio čempionato dalyvių licencijavimo tvarką, tęsdama decentralizacijos valdymo modelio efektyvinimo proceso įgyvendinimą, parengs dokumentus naujo juridinio vieneto steigimui, kuriam, po Vykdomojo komiteto sprendimo, perleis Lietuvos antrosios vyrų krepšinio lygos nacionalinio čempionato organizatoriaus teisę bei, licencijavimo procesą įgyvendinusius klubus, integruos į naujo juridinio vieneto valdymą.

Taip pat skaitykite

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
Skip to content