Privatumo politika

Ši Privatumo politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos jūs pateikiate mums arba kuriuos mes renkame ir tvarkome jums naudojantis Lietuvos krepšinio federacijos internetine svetaine ltu.basketball / shop.ltu.basketball

Jūsų duomenis, kuriuos mes renkame mūsų svetainėje, tvarko Lietuvos krepšinio federacija (adresas: Santakos g. 11, LT-44279 Kaunas, Lietuva), veikianti kaip duomenų valdytoja atitinkamoje šalyje. 

Mes gerbiame jūsų privatumą ir saugome jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums per šią svetainę. Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Naujienlaiškis

Mes naudojame ir tvarkome jūsų asmens duomenis (el. pašto adresą) tiesioginės rinkodaros tikslu remdamiesi jūsų sutikimu, kurį pateikiate suvesdami savo asmens duomenis mūsų svetainės skyriuje „Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį“. Tiesioginės rinkodaros tikslu mes taip pat tvarkysime mūsų klientų, jų atstovų ir darbuotojų elektroninio pašto adresą remdamiesi teisėtu interesu, nebent klientas su tokiomis rinkodaros žinutėmis nesutiktų paslaugų teikimo sąlygose arba išreikštų savo nesutikimą susisiekdamas su mumis. Jeigu nuspręstumėte nepateikti savo asmens duomenų, negalėsime informuoti jūsų apie naujienas.

Mes saugome ir tvarkome jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tol kol esate aktyvus mūsų klientas, o tais atvejais, kai tiesioginė rinkodara paremta jūsų sutikimu – 3 metus.

Kreipimosi forma elektroniniu paštu

Mes naudojame ir tvarkome jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą ir jūsų užklausos turinį), kuriuos atsiuntėte į mūsų el. pašto dėžutes, tam, kad pateiktume atsakymus į jūsų užklausas remdamiesi savo teisėtais interesais, t.y., susijusiais su profesinės veiklos vykdymu ir informacijos saugumo kontrole bei konfidencialumo reikalavimais. Jeigu nepateiksite savo asmens duomenų, mes negalėsime atsakyti į jūsų užklausą.

Jūsų asmens duomenys atsakymų į užklausas rengimo tikslu saugomi ne ilgiau negu 1 metus.

Duomenų perdavimas

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti mūsų interneto svetainę ir saugoti joje esančius duomenis. Šie asmenys gali būti duomenų bazės programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazės administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir t.t. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tretiesiems asmenis tik kai to reikalauja taikomi įstatymai, pavyzdžiui, vyriausybės arba teisėtvarkos institucijoms, kaip antai, policijai arba priežiūros institucijoms, arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba klientų, darbuotojų arba išteklių saugumą.

Duomenų apsauga

Mums rūpi jūsų asmens duomenų saugumas. Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi duomenų saugos ir tvarkymo reikalavimais, nustatytais Europos Sąjungos reglamente 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir taikomais duomenų apsaugos įstatymais Lietuvoje.

Mes imamės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti, kad perduodami, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys nebūtų netyčia ar neteisėtai sunaikinti arba prarasti, pakeisti, neleistinai atskleisti ar sudarytos sąlygos su jais susipažinti. 

Kontaktai

Lietuvos krepšinio federacija,

Santakos g. 11, LT-44279 Kaunas,

Telefonas: (+370 3) 778 7766,

El. paštas: office@ltu.basketball

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
Skip to content