FIBA kongrese patvirtino papildomas gaires integruojant strategiją – „Moterys krepšinyje“

Birželio 5 dieną, Patricko Baumanno krepšinio namuose įvyko pirmasis virtualus FIBA kongresas, į kurį susirinko 161 nacionalinės federacijos delegatai.

Nuotoliniame kongrese dalyvavo FIBA centrinės valdybos nariai, FIBA vykdomieji direktoriai iš penkių regioninių biurų ir FIBA komisijų pirmininkai.

Delegatai išklausė pranešimus apie FIBA veiklą nuo 2019 m. rugpjūčio mėn., kai Pekine, Kinijoje, įvyko XXI FIBA kongresas. Kongreso metu taip pat kalbėjo FIBA prezidentas Hamane’as Niang’as ir FIBA generalinis sekretorius Andreas’as Zagklis, taip pat FIBA iždininkas Ingo Weiss’as ir FIBA fondo direktorius Florian’as Wanninger’is. Tarptautinio olimpinio komiteto prezidentas Thomas’as Bach’as, kartu su Tarptautinio olimpinio komiteto sporto direktoriumi Kit’u McConnell’iu ir FIBA fondo prezidentu Horacio Muratore tai pat išreiškė savo mintis.

Per FIBA prezidento Hamane’o Niang’o kreipimąsi į kongresą jis pasakė: „Nuo 2020 m. kovo mėn. FIBA dėjo daug pastangų, kad kuo geriau palaikytų krepšinio bendruomenę, nepaisant nepalankios aplinkos sportuoti. Taip pat, mes norėjome tęsti mūsų veiksmus jūsų, mūsų narių, vardu.

„Per ateinančius dvejus metus tęsime savo darbą, remdamiesi strateginiais tikslais, kuriuos kartu apibrėžėme praėjusiame kongrese, remdamiesi vienybės ir solidarumo principais, kurie mums labai padėjo šios pandemijos metu“.

Pusmečio kongresas balsavo už naujos FIBA bendrųjų įstatų korekcijos priėmimą su pagrindiniais pakeitimais, kuriais siekiama toliau plėtoti ir integruoti FIBA strategiją – „Moterys krepšinyje“, patikslinti galimybę rengti oficialius susitikimus per vaizdo konferencijas ir patvirtinti, kad krepšinio elektroninės formos, ypač esportas, patenka į FIBA taikymo sritį. Kongreso metu taip pat buvo patvirtinti kiti bendrųjų įstatų pakeitimai.

Kongresas taip pat balsavo už centrinės valdybos pasiūlymą pašalinti Peru krepšinio federaciją (FDPB) pagal FIBA bendrųjų įstatų 10.6 straipsnį.

Andreas’as Zagklis, FIBA generalinis sekretorius, pateikė išsamią ataskaitą apie FIBA veiklą ir tai, kaip FIBA reagavo į pandemiją, kartu su FIBA strateginiais tikslais 2019–2027 metams. Daugiausia dėmesio FIBA skiria dabartinei veiklai, susijusiai su trimis 2019–2023 m. strateginiais prioritetais: suteikti daugiau galios nacionalinėms federacijoms, daugiau integruoti moterys krepšinyje ir padidinti FIBA šeimą. Zagklis taip pat apžvelgė būsimus FIBA vasaros renginius ir 2022 m. FIBA moterų krepšinio pasaulio taurę, kuri vyks Australijoje.

FIBA generalinis sekretorius sakė: „Mes [taip pat] sužinojome, kad sudėtingose situacijose yra privalumų ir kad FIBA ir nacionalinės federacijos pasižymėjo milžinišku operaciniu ir vykdymuoju pajėgumu”.

Zagklis užbaigė savo kalbą sakydamas: „Turėtume jaustis įgalinti krepšinio šeimos pasiekimais ir stiprybėmis ir visada žiūrėti į priekį siekiant naujų strateginių tikslų“.

Taip pat skaitykite

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
Skip to content