Įsigaliojo naujas FIBA licencijuotų agentų veiklos reglamentas: klubai už žaidėją agentinio mokesčio nebemokės

2021 m. FIBA centrinė valdyba patvirtino naują FIBA licencijuotų agentų veiklos reglamentą. Nuo šiol dar aiškiau reguliuojama krepšininkų agentų veikla, atnaujintos galimų interesų konfliktų nuostatos, kurios iš esmės apibrėžia žaidėjų, nepilnamečių žaidėjų, klubų ir agentų tarpusavio santykius. Atnaujintas FIBA krepšinio agentų veiklos reglamentas įsigaliojo nuo šių metų sausio 1 d.

„2021 m. buvo labai produktyvūs tiek FIBA administracijai, tiek įvairioms FIBA komisijoms, tame tarpe ir pasaulinei teisės komisijai atnaujinant pagrindinius FIBA reglamentus bei taisykles. FIBA centrinė valdyba patvirtino daugybę svarbių reglamentų pakeitimų, kurių didelė dalis orientuoti į žaidėjų bei ypatingai jaunų žaidėjų iki 18 metų interesų saugojimą,“ – Pasaulinės FIBA teisės komisijos narys Justas Kalinauskas.

Pagrindiniai FIBA licencijuotų agentų taisyklių pakeitimai:

Žaidėjo atstovavimas daugiau nei vienam FIBA licenciją turinčiam agentui nebėra laikomas drausminiu nusižengimu.

Ši nuostata suformuota atsižvelgiant į ilgalaikę FIBA praktiką, kai licencijuoti agentai tarpusavyje bendradarbiauja bei dažnai tarpusavyje dalijasi mokestį dėl žaidėjo tarptautinių perėjimų. Ši taisyklė taip pat atveria galimybę žaidėjams bendradarbiauti su keliais agentais, siekiant, kad jiems būtų sudaromos pačios geriausios įmanomos sąlygos.

Sutartis tarp agento ir žaidėjo gali būti nutraukiama, sutarties šalies iniciatyva, bet kuriuo metu apie tai įspėjus kitą sutarties šalį prieš trisdešimt dienų.

Šis pakeitimas užtikrina daugiau lankstumo žaidėjams bei agentams tarpusavio įsipareigojimams bei agento suteikiamų paslaugų kokybei, todėl dabar tiek žaidėjas, tiek agentas galės paprasčiau nutraukti sutartinius įsipareigojimus. Tokia nuostata taikoma tik sutartims, kurios įsigalioja arba yra atnaujinamos nuo 2022 m. sausio 1 d. Taip pat nuo šiol sutarties maksimalus galiojimo terminas negali viršyti 2 metų.

Sugriežtintas interesų konfliktų reglamentavimas.

FIBA licencijuotas agentas negali atstovauti klubui, jeigu atstovauja žaidėjui ar treneriui tame pačiame klube.

Nuo šiol už agento paslaugas moka pats paslaugos gavėjas.

Agentinis mokestis nuo šiol mokamas tik pačio žaidėjo. Priešingai nei iki šiol vykusi praktika kai agentinį mokestį žaidėjo agentui paprastai mokėdavo patys klubai. Agentinio mokesčio dydis nekinta, t.y. jis negali viršyti 10% žaidėjo sutarties sumos.

Nacionalinių krepšinio federacijų ir klubų pareiga žaidėjo tarptautinio perėjimo metu pateikti FIBA teisingą žaidėjo agento vardą ir pavardę. Neteisinga informacija užtrauks sankcijas.

FIBA atkreipė dėmesį į tai, kad daugelyje paleidžiamųjų raštų nebūdavo nurodomas žaidėjus atstovaujantis agentas, todėl nuo dabar nacionalinėms federacijoms tenka našta užtikrinti, kad FIBA internetinėje žaidėjų tarptautinių perėjimų sistemoje būtų įvesta teisinga informacija apie agentą.

„Atnaujintas reglamentas iš esmės keičia šios industrijos veikimo principus. Šie pakeitimai yra orientuoti dar labiau ginti ir saugoti žaidėjų interesus, siekiant daugiau skaidrumo agentų veikloje santykyje tarp krepšinio klubų, trenerių, žaidėjų bei pačių agentų,“ – sakė pasaulinės FIBA teisės komisijos narys Justas Kalinauskas.

Taip pat skaitykite

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
Skip to content