Lažybose dalyvavusiam krepšininkui savo tiesos teisme įrodyti nepavyko

Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) Etikos ir drausmės komisijos skirtą piniginę baudą ir diskvalifikaciją bandęs užginčyti teisme krepšininkas liko nieko nepešęs.

2023 m. birželio 1 d. Vilniaus apygardos teismas galiausiai išnagrinėjo ginčą tarp krepšininko D.K. ir Lietuvos krepšinio federacijos, pagal krepšininko ieškinį dėl Lietuvos krepšinio federacijos Etikos ir drausmės komisijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

2021 m. gegužės 10 d. prokuroro nutarimu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas, o krepšininkas D.K. buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182straipsnio 1 dalyje (manipuliavimas sporto varžybomis), padarymo pagal laidavimą; D.K. buvo įpareigotas sumokėti 30 MGL (1 500 Eur) įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai 2021 m. gegužės 11 d. nutartimi patvirtino šį prokuroro nutarimą.

Lietuvos krepšinio federacija, gavusi informacijos iš prokuratūros apie konkrečias krepšininko D.K. veikas, pradėjo etikos ir drausmės pažeidimo bylą pagal Lietuvos krepšinio federacijos Etikos ir drausmės kodekso atitinkamus straipsnius numatančius atsakomybę už manipuliavimą varžybų rezultatais.

Minėtas Lietuvos krepšinio federacijos organas pritaikė savarankiškas sankcijas, t.y. pripažino, jog D.K. padarė drausmės pažeidimą ir skyrė sportininkui pusę maksimalios Lietuvos krepšinio federacijos Etikos ir drausmės kodekso 16 straipsnio 8 ir 10 dalyse nustatytos piniginės baudos – 1 428 Eur; įpareigojo D.K. dalyvauti FIBA nustatytose prevencinėse programose, nukreiptose kovai su manipuliavimu sporte ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo komisijos sprendimo priėmimo; nusprendė D.K. diskvalifikuoti 4 metams nuo komisijos sprendimo priėmimo dienos. Sankcijos buvo išplėstos ir pasauliniu mastu pagal atskirą FIBA sprendimą.

Sportininkas nesutikdamas su jam skirtomis Lietuvos krepšinio federacijos sankcijomis, pateikė ieškinį teismui ginčydamas jam skirtas sankcijas dėl galimo jų neteisėtumo, neproporcingumo, praleistų senaties terminų. Pirmosios instancijos teismas D.K. ieškinį atmetė tik sutrumpindamas krepšininko atžvilgiu skirtą dikvalifikaciją nuo 4 metų iki 3 metų, o Vilniaus apygardos teismas paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

„Pagaliau išnagrinėta byla žymi vieną pirmųjų situacijų Lietuvos sporte, kuomet sporto šakos federacija, remdamasi prokuratūros nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, inicijuoja atskirą drausmės pažeidimo bylą, remiasi baudžiamojoje byloje surinktais faktiniais duomenimis ir savo kompetencijos ribose priima drausminį sprendimą, susijusį išimtinai su manipuliavimo atvejų sporte užkardymu, sankcijų skyrimu. Ikiteisminio tyrimo įstaigų gebėjimai, priemonės nustatyti nusikalstamas veikas yra gerokai platesni nei sporto šakų federacijų, todėl tik glaudus sporto ir teisėsaugos bendradarbiavimas gali duoti teigiamą rezultatą, – pažymėjo advokatas Audrius Biguzas.

Tikėtina, kad ši praktika taps rimtu postūmiu sporto šakų federacijoms bendradarbiauti su ikiteisminio tyrimo įstaigomis siekiant skaidrinti sporto varžybas, užkardyti manipuliavimo sporto varžybų rezultatais atvejus.”

Taip pat skaitykite

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
Skip to content