LKF ir švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai aptarė krepšinio trenerių problemas

Vilniuje vyko Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) ir Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) atstovų susitikimas, kurį inicijavo šalies krepšinio vadovai. Jame dalyvavo ŠMSM Viceministrė Kornelija Tiesnesytė, vyr. specialistai Inga Daukantienė, Monika Briedytė, Vidas Stankevičius, LKF generalinis sekretorius-direktorius Mindaugas Špokas, LKF sporto direktorius Ramūnas Butautas, LKF jaunimo rinktinių vyr. treneris Rolandas Radvila ir LKF jaunimo rinktinių vadovas Justas Kalinauskas.

Susitikimo metu buvo diskutuojama apie krepšinio trenerių kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose suteikimo tvarką, taip pat buvo aptarta galima Lietuvos krepšinio trenerių licencijavimo sistema bei kiti aktualūs klausimai.

Po susitikimo savo mintis apie jį bei kitus aktualius krepšinio visuomenei klausimus sutiko pasidalinti LKF sporto direktorius Ramūnas Butautas.

Ramūnai, koks buvo pagrindinis šio susitikimo, kurį jūs inicijavote, tikslas?

Lietuvos krepšinio federacija iš Lietuvos trenerių gavo daug klausimų, susijusių su biudžetinių krepšinio mokyklų trenerių kategorijomis bei tarifikacijomis, todėl siekiant padėti Lietuvos treneriams inicijavome diskusiją su atsakingais LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojais dėl būtinų pakeitimų kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos apraše.

Lietuvos krepšinio federacijos siekis padėti sudaryti krepšinio treneriams palankias darbo sąlygas dirbti neblaškomiems įvairiausių kitų problemų.

Su kokiomis problemomis susiduria biudžetinių įstaigų treneriai?

Lietuvos biudžetinių mokyklų treneriai pateikė daugybę pavyzdžių, kurie sunkina trenerio darbą bei galimai apskritai mažina motyvaciją darbuotis. Problemos įvairios, tačiau pagrindinės jų siejamos su biudžetinių įstaigų trenerių gaunamomis pajamomis. Galima būtų išskirti šias problemas: trenerių kategorijų mažinimas daugiau nei per vieną kategoriją, aukšto lygio krepšininkų parengimo skaičius, kuris lemia aukštesnes kategorijas ir pan.

Džiaugiamės konstruktyvia diskusija bei ministerijos darbuotojų požiūriu į būtinas korekcijas biudžetinių mokyklų trenerių kategorijų suteikimo tvarkoje. Išklausę problemas su kuriomis susiduria krepšinio treneriai ir jas pateikę LR ŠMSM priėjome bendrų išvadų ir būtinų korekcijų. Mūsų manymu, yra per daug perteklinio reglamentavimo, kuris apsunkina trenerių bei mokyklų vadovų darbą. Išklausius problemas su kuriomis susiduria biudžetinių įstaigų treneriai, mūsų siekis ir tikslas – padėti treneriams bei inicijuoti reikiamus pakeitimus reglamentavime.

Viešoje erdvėje vyksta aktyvios diskusijos dėl įvairių kompensacijų treneriams už paruoštus žaidėjus. Kaip veikia ši sistema?

Kompensacija už paruoštą žaidėją treneriui mokama už krepšininką (-ę) kuris buvo arba yra Lietuvos jaunučių (iki 16 metų), jaunių (iki 18 metų), jaunimo (iki 20 metų) arba studentų (-ių) rinktinės oficialiame išplėstiniame kandidatų sąraše.

Klubai, rungtyniaujantys LKL, NKL ir Moterų lygos A divizione ir registruojantys rinktinės krepšininkę ar krepšininką, privalo sumokėti kompensaciją treneriui už paruoštą žaidėją. Lietuvos krepšinio federacijos tikslas yra užtikrinti, jog klubai tinkamai vykdytų savo įsipareigojimus.

Lietuvos krepšinio mokyklų vadovus kviečiame teikti pasiūlymus, jei matote, kaip dar efektyviau panaudoti lėšas ir gauti reikalingą pagalbą dėl minėtų kompensacijų gavimo. LKF tikslas – investicija į perspektyvius trenerius, jų ugdymą ir rezultato siekimą.

Taip pat norime pasidžiaugti, kad jau eilę metų LKF turi sporto specialistus, savo srities profesionalus, einančius įvairias pareigas ir dirbančius krepšinio vystymui.

2015 m. buvo įkurta LKF Meistriškumo komisija, kurią sudaro Lietuvos krepšinio treneriai ir sporto mokyklų vadovai. Šios komisijos teikiami pasiūlymai nė karto nebuvo atmesti LKF Vykdomojo komiteto posėdžiuose. LKF Meistriškumo komisija buvo įsteigta tam, kad išgirstume trenerių ir sporto mokyklų nuomones apie kokybę ir kvalifikaciją, bei kad būtų sprendžiami tiesiogiai su krepšinio vystymu susiję klausimai.

Priekaištaujama, kad Lietuvos krepšinio federacija uždarė merginų krepšinio centrus Marijampolėje, Kaune ir Vilniuje?

Norėčiau priminti, kad dalis LKF įsteigtų krepšinio centrų buvo likviduoti dar iki 2014 metų. Galime pasidžiaugti, kad šiuo metu Lietuvoje veikia trys sporto gimnazijos: Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje, kuriose mokosi jaunieji Lietuvos krepšininkai ir krepšininkės. Šios sporto gimnazijos įsteigtos bendradarbiaujant su ŠMSM. Planuojama, kad ateityje sporto gimnazijų geografija plėsis.

Treneriai skundžiasi, jog pasigenda didesnės federacijos pagalbos. Ar sutinkate, kad tam galima skirti daugiau dėmesio?

Čia norėčiau replikuoti, kad didesnį indėlį šiuo klausimu turėtų įnešti Lietuvos krepšinio trenerių asociacija ir šis klausimas turėtų būti adresuotas jiems. Dėl trenerių asociacijos neveiksnumo LKF apsiima atstovauti Lietuvos krepšinio treneriams visose institucijose, taip pat ir Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje. Ypatingai sprendžiant tokius klausimus kaip kategorijos, tarifikacijos ir kitus.

LKF veikla pagrįsta investavimu į kokybę. Šiuo metu treneriai siunčiami tobulintis į FECC (FIBA Europe Coaching Certificate) kursus ir finansavome net kelių trenerių mokslus (Henriko Paulausko, Sauliaus Momkausko). Buvo finansuotos doktorantūros studijos Vytautui Pliaugai bei magistro studijos Dariui Sirtautui.  Deleguotos trenerės į FIBA Women‘s Basketball Summit projektą moterims trenerėms, dirbančioms su mergaitėmis (Aušra Naidėnienė, Šarūnė Valinskaitė, Eglė Žygelytė, Ela Bajorūnienė bei kitos), į Jr. NBA Pasaulio čempionatą (Egidija Paužuolienė).

Mergaičių trenerės ir mergaičių komandos kviečiamos kasmet dalyvauti moterų rinktinės stovyklose (Kėdainių, Alytaus, Panevėžio, Šiaulių, Palangos trenerės ir komandos). Merginų rinktinės narių pirmosioms trenerėms dovanojame moterų rinktinės ekipiruotė. Skirtas prizas trenerei, išugdžiusiai daugiausiai krepšininkių, rungtyniaujančių Moterų lygoje.

Kodėl nebeorganizuojamas ilgus metus vykęs „Sprite 1×1“ turnyras?

2016 metais trys prieš tris krepšiniui tapus olimpine sporto šaka, buvo įkurta 3×3 krepšinio asociacija, kuri visiškai atsakinga už šios sporto šakos vystymą Lietuvoje ir dėl kurios šis buvo transformuotas į 3×3 turnyrus. 2019 m. LKF 3×3 krepšiniui vystyti skyrė 200,000.00 eurų. Šiuo metu jau galime pasidžiaugti 3×3 krepšinio asociacijos nuveiktais darbais ir rezultatais. 2019 m. Lietuvos 3×3 jaunių U18 (iki aštuoniolikos metų) vaikinų krepšinio rinktinė, kurią sudarė Adomas Sidarevičius, Gytis Nemeikša, Gabrieliaus Čelka ir Aristidas Lukas Končius, pateko į Lietuvos krepšinio istoriją Europos čempionate iškovodami aukso medalius. 2019 m. vyrų 3×3 krepšinio rinktinė, kurią sudarė Paulius Beliavičius, Aurelijus Pukelis, Marijus Užupis ir Šarūnas Vingelis, treniruojama Dainiaus Novicko, pirmą kartą istorijoje Europos čempionate užėmė trečiąją vietą.

Ar Lietuvos krepšinio federacija prisideda prie savo narių organizuojamų krepšinio turnyrų, projektų?

Kiekvienais metais gauname savo narių paraiškas dėl krepšinio turnyrų finansavimo ir LKF pagal galimybes tiek finansiškai, tiek įvairiu inventoriumi prisideda prie renginių organizavimo. Atsižvelgiant į tai, kad ateinančių metų LKF biudžetas yra tvirtinamas ketvirtą ketvirtį, todėl LKF nariai planuodami savo ateinančių metų veiklas, paraiškas dėl renginių teikia iki spalio mėnesio.

LKF jau yra prisidėjusi prie daugelio savo narių renginių bei įvairių projektų, tokių kaip: Lietuvos darželinukų krepšinio čempionatas, „Team 97“ organizuojamos talentų ugdymo stovyklos, lauko krepšinio aikštelių įrengimai ir pan. LKF taip pat remia eilę projektų, kurie susiję su 3×3 krepšinio vystymu, vienas jų Lietuvos 2×2 krepšinio čempionatas, kuris buvo surengtas 2020 metais Palangoje.

Tačiau noriu visus LKF narius paraginti taip pat teikti paraiškas ŠMSM sporto rėmimo fondui dėl fizinio aktyvumo veiklų, skatinančių fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui finansuoti.

Ar Lietuvos krepšinio mokyklų auklėtiniai ir jų treneriai turi galimybę nemokamai stebėti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rungtynes, vykstančias Lietuvoje?

Šiuo metu Lietuvos krepšinio rinktinių kontrolines ir oficialias rungtynes, vykstančias Lietuvoje, stebėti gali ne tik sporto mokyklų treneriai, bet ir auklėtiniai. MKL organizuoja šį procesą, siųsdama sporto mokykloms užklausimus ir į arenas patenkama pagal išankstines paraiškas. Paskutines vyrų rinktinės rungtynes Klaipėdoje ir Vilniuje stebėjo maždaug po 300 sporto mokyklų auklėtinių ir jų trenerių.

Kokius projektus šiuo metu vykdo Lietuvos krepšinio federacija? 

Lietuvos krepšinio federacija matydama problemą dėl krepšininkių skaičiaus mažėjimo, ženkliai padidino finansavimą mergaičių krepšinio projektams ir šiuo metu vykdo tokius projektus: „Iššūkis žvaigždei“, „NIKE Vikruolių taurė“, „Aukime kartu“, „Ateik, išmok, pranok“, „Mokyklų krepšinio 3×3 turnyras LKF taurei laimėti“, „Jr. NBA”, „Talentų karta“. Šiems projektams ir jaunimo rinktinių parengimui LKF 2019 metais skyrė 852 946 eurus.

Kasmet LKF skiria paramą ir prisideda prie Rimanto Kaukėno paramos grupės vykdomos veiklos ir iniciatyvų. Viena iš tokių – Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga suorganizuotas gatvės krepšinio „3×3“ paramos turnyras. Taip pat su NBA rungtyniaujančiais lietuviais vystomi bendri socialiniai projektai.

Ar LKF turi leidinių, skirtų krepšinio bendruomenei?

Lietuvos krepšinio federacija naujienas apie šią sporto šaką pateikia ir žurnale „Krepšinio namai“. Kartą į ketvirtį leidžiamame leidinyje yra apžvelgiamos Lietuvos rinktinių naujienos, LKF organizuojami projektai, dėmesys skiriamas krepšinio lygų aktualijoms bei šios sporto šakos asmenybėms. Žurnalas krepšinio bendruomenei yra nemokamas ir LKF nariai jį gauna paštu. Internete taip pat publikuojama elektroninė jo versija.

O kokia situacija su kasmetinių krepšinio knygų ir metodinių leidinių treneriams rengimu?

Siekiant išlaikyti ir tobulinti trenerių kvalifikaciją, tuo turėtų rūpintis Lietuvos krepšinio trenerių asociacija, tačiau LKF inicijuoja krepšinio trenerių licencijavimo sistemos sukūrimą. Įsigaliojus šiai sistemai treneriai gautų nemokamą prieigą prie duomenų bazės, galėtų nemokamai dalyvauti LKF kartu su FIBA organizuojamuose seminaruose Lietuvoje, dalyvautų nuotoliniuose kursuose bei pasinaudotų įvairiomis LKF partnerių nuolaidomis. Treneriams būtų sukuriamos individualios paskyros inovatyvioje nuotolinėje mokymų platformoje, kurioje treneriai rastų visą klasifikuotą metodinę medžiagą, skirtą krepšinio treneriams.

Metodinė medžiaga apimtų įvairaus amžiaus ir meistriškumo krepšininkų atletinio rengimo, traumų prevencijos, biomedicinos, rungtynių ir treniruočių įrašų analizės, IT sistemų integravimo į treniruočių procesą ir kitas su krepšinio treniravimo sistemomis susijusias temas. Krepšinio treneriai turėtų galimybę dalyvauti seminaruose neišeidami iš namų, jiems patogiu metu. Ši platforma su visa metodine medžiaga treneriams būtų nemokama.

Kokį inventorių LKF skiria krepšinio mokykloms ir klubams?

Prieš kiekvieną Moksleivių krepšinio lygos sezoną LKF krepšinio mokykloms išdalina Molten kamuolius. Šiais metais daugiau nei 50-čiai mokyklų buvo išdalinta 450 vienetų kamuolių, su kuriais rungtyniaujama oficialiose rungtynėse. Vidutinė vieno kamuolio kaina yra apie 40 eurų, tad kasmet skiriame apie 18 000 eurų. Krepšinio kamuolių kiekis mokykloms priklauso nuo deleguojamų komandų į MKL skaičių, tad didžiausios mokyklos natūraliai gauna daugiau.

Aprangos A divizione žaidžiančioms vaikinų komandoms skiriamos kas dvejus metus, o A divizione žaidžiančiomis merginų ir U13 amžiaus kategorijos berniukų – kiekvienais metais. Praėjusį sezoną A divizione žaidusioms komandoms buvo pasiūta 1200 vienetų aprangų, kurių vertė apie 35 000 eurų. Taip pat yra apmokamos A diviziono čempionatų teisėjų darbo išlaidos, kurios per sezoną sudaro 55 000 eurų. Be to skyrėme 200 vienetų teisėjų marškinėlių. Taip pat komandoms suteikėme 2000 pakuočių geriamo vandens.

Moterų lygoje žaidžiančioms ekipoms suteikiame rungtynių aprangas, kamuolius ir vandenį. Apmokame viso sezono teisėjavimo išlaidas ir taip pat padengiame finalinių ketvertų organizavimo kaštus.

Kaip LKF įvertina trenerių pasiekimus?

LKF vienas pagrindinių tikslų yra atrasti talentingus trenerius bei skirti jiems dėmesio įtraukiant į įvairius projektus – jaunimo rinktinės veiklas, „Talentų kartą“, „Aukime kartu“, „Ateik, išmok, pranok“ ir kt. Apmokame trenerių kelionės ir gyvenimo išlaidas dalyvaujant tarptautiniuose projektuose bei kaip minėjau, padengiame mokymų ir kvalifikacijos kėlimo išlaidas. Tokiu pačiu principu skatiname perspektyvius ir talentingus atletinio rengimo trenerius bei kineziterapijos specialistus.

Taip pat skaitykite

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
Skip to content