Drausmės, etikos ir apeliacinė komisija

Vardas Pavardė Priklausymas organizacijai Narys nuo (m.)
Jevgenija Vienažindytė Komisijos pirmininkė 2020
Algimantas Stasys Anužis Narys 2020
Justas Kalinauskas Narys 2020