Vaikų ugdymas: antrasis etapas – 9-10 metų treniravimo gairės

Lietuvos krepšinio federacija (LKF) naujienas apie šią sporto šaką nuo šiol pateikia ir žurnale „Krepšinio namai“. Kartą į ketvirtį leidžiamame leidinyje yra apžvelgiamos Lietuvos rinktinių naujienos, LKF organizuojami projektai, dėmesys  skiriamas krepšinio lygų aktualijoms bei šios sporto šakos asmenybėms.

Dalinamės „Trenerių kampelio“ skiltimi, kurioje apžvelgiamas 9-10 metų treniravimo gairės, o pilną žurnalo versiją galite rasti čia.


Kiekvienos komandos stiprybė yra kiekvienas žaidėjas individualiai. Kiekvieno žaidėjo stiprybė yra komanda“, – Philas Jacksonas (krepšininkas – NBA čempionas, treneris – 11 kartų NBA čempionas).

9-10 METŲ VAIKŲ RAIDOS YPATUMAI IR TRENIRAVIMO GAIRĖS

Raktiniai šio amžiaus tarpsnio žodžiai: „Aš mokausi treniruotis (Learn to train) ir man labai smagu“. Vaikai supažindinami su drausme, pareiga ir atsakomybe. Mokoma užsibrėžti tikslus ir jų siekti. Ugdomas ryžtas, atkaklumas, savarankiškumas. Mokoma komandinio darbo, bendradarbiavimo, bendro tikslo siekimo. Įvedamos komandos vidaus taisyklės, mokoma tausoti inventorių, rūpintis savo komanda, būti mandagiam ir pagarbiam. Vaikai supažindinami su teisėjų darbu, pagrindiniais teisėjų gestais. Aiškinama treniruotės sandara, kiekvienos treniruotės dalies tikslai. Pradedami vartoti specifiniai krepšinio terminai.

Šiame amžiuje labai svarbu vaikams suformuoti teisingus įgūdžius. Žaidimai, užduotys ir pratimai turi būti aiškiai suprantamų taisyklių ir sudėtingumu atitinkantys vaikų amžių bei gebėjimus. Užduoties arba žaidimo metu vaikai turi gebėti realizuoti turimus įgūdžius. Mokymui pasitelkiami pratimai ir žaidimai turi būti nesudėtingi, leidžiantys vaikui susitelkti naujo judesio atlikimo kokybei. Daug lengviau naują judesį išmokyti atlikti teisingai nei vėliau taisyti jau susiformavusius blogus įgūdžius.

9-10 metų tarpsniu pradedamas pradinio varžybinio rengimo etapas. Rekomenduojama 15-20 rungtynių per sezoną.

9-10 METŲ VAIKŲ TRENIRUOTĖS:

Kartai per savaitę: 3-4

Treniruotės trukmė: 75 min.

Krepšinio technikos elementai: kamuolio varymo, perdavimo ir judėjimo aikštėje mokymas, metimo į krepšį mokymas, bendradarbiavimo su komandos draugais mokymas.

Atletinės savybės: greitis, koordinacija, reakcija, lankstumas, pusiausvyra. Paskutinis amžiaus tarpsnis itin jautrus sparčiam vikrumo, mobilumo lavinimui.

Taktikos pagrindai: visi atsidengimo būdai: V-cut, L-cut, I-cut, Front cut, Backdoor cut. Erdvės suvokimas – Spacing.

Treniruotės sudedamosios dalys

Sporto mokslininkų rekomendacijomis, 9-10 metų vaikai turi treniruotis 3-4 kartus per savaitę. Viena treniruotė neturi viršyti 75 minučių. Labai gerai, jei 9 metų vaikai turėtų 3 trenirutoes per savaitę po 75 min, o 10m vaikai – 4 kart po 75 min. Krepšinis turi sudaryti 30 proc. (10 proc. skiriama taktikos pradžiamoksliui) visos treniruotės, 25 proc. – judrieji žaidimai (gaudynės, orientaciniai žaidimai, dvikovų žaidimai ir t.t.), 20 proc. – atletinis rengimas, 25 proc. – individualus techninis rengimas.

BAIGDAMAS 10-US METUS VAIKAS TURI:

Lengvai ir greitai orientuotis krepšinio aikštėje (žinoti specifinius aikštės plotų pavadinimus, pažinti linijas, orientuotis aikštės zonose);

Žinoti krepšinio taisykles (pagrindinis krepšinio žaidimo tikslas, komandos samprata, linijų reikšmė, žingsnių taisyklė, varžovų krepšys, savas krepšys, 3 ir 8 sekundžių taisyklė, atakos trukmė);

Mokėti staigiai sustoti, keisti bėgimo kryptį, kaitalioti bėgimo greitį. Žinoti, kas yra atraminė koja, mokėti atlikti išorinę varpstę;

Mokėti varytis kamuolį (kaire ir dešine ranka), atlikti varpstę keičiant rankas (kaire ir dešine ranka), atlikti cross-over ir cross-under rankų keitimą priekyje, cross tarp kojų ir už nugaros, gebėti atlikti V dribble viena ranka šone ir priekyje;

Gebėti taisyklingai atlikti 3 pagrindinius perdavimus – nuo peties (kaire ir dešine), nuo krūtinės ir virš galvos – tiek nuo grindų, tiek tiesų perdavimą. Suvokti perdavimo savalaikiškumą ir gebėti atlikti perdavimą judant, judančiam komandos draugui. Žinoti, kada naudoti perdavimą nuo grindų, o kada tiesų;

Mokėti atlikti dvižingsnį iš kairės ir dešinės pusės, gebėti sugauti kamuolį po varymo žingsneliu ir šuoliuku bei atlikti metimą iš artimo nuotolio. Mokėti atlikti taisyklingą metimo į krepšį judesį (kamuolio paėmimas, iškėlimas, alkūnės padėtis, pirštų padėtis ant kamuolio, kūno ir kojų padėtis, judesio koordinacija) – Itin svarbu akcentuoti silpnąją ranką. Patartina silpnajai rankai skirti net dukart daugiau dėmesio (pvz.: 6 iš eilės įmesti metimai po dvižingsnio silpnąja ranka ir 3 – stipriąja);

Gebėti atsidengti naudojant visus atsidengimo būdus (V, L, I-cut, front ir backdoor cut);

Suvokti erdvę ir gebėti judėti drauge su komandos draugais, išlaikant 3 metrų atstumą tarp žaidėjų (spacing);

Ginantis gebėti išlaikyti padėtį tarp varžovo ir krepšio – užstoti varžovui kelią krepšio link, trukdyti laisvai priimti kamuolį, neleisti laisvai bėgti krepšio link;

Mokėti užsiimti padėtį kovojant dėl atšokusio kamuolio.

PRIEDAI

Judrieji žaidimai šiame amžiaus tarpsnyje turėtų vyrauti ir trukti 15-20 min. (75 min. trukmės treniruotėje). Jie turi padėti ne tik mokyti technikos elementų, tačiau ir lavinti atletines bei mentalines savybes.

ŽAIDIMŲ IR PRATIMŲ PAVYZDŽIAI

Pratimas, kuris moko kamuolio varymo, keičiant ranką prie kiekvienos kliūties. Panašiai galima mokyti ir krypties keitimo prie kiekvieno žymeklio (paveikslėlis Nr.1).

Galima į pratimą įjungti ir kitus anksčiau minėtus elementus, tokius kaip vikrumo, greičio ugdymą, metimo tobulinimą (paveikslėlis Nr.2).

Žaidėjai varo kamuolį trenerio nurodytu būdu. Po signalo turi paliesti bet kurią kėdę, pataikyti vieną metimą iš bet kokio atstumo (arba kaip nurodė treneris) ir atsistoti į vieną iš lankų. Lanke telpa tik 2 žaidėjai, tad paskutinis turėtų atlikti papildomą užduotį (pvz., atlikti 2 šuoliukus pritūpus).

TRENIRUOČIŲ METU TAIP PAT PATARIAMA NAUDOTI:

Žaidimą 2×1 ir 1×2 (puolimas 1×2 verčia puolėją galvoti, kaip užpulti, vertinti varžovų galimybes ir priimti sprendimą kurį gynėją atakuoti);

Perdavimus per visą aikštelę judant trejetais, nes perduodant vienas kitam galima greičiau judėti ir mažiau reikia skirti dėmesio kamuolio išsaugojimui;

1×1, 2×2, 3×3 žaidimą į vieną krepšį, naudojant principą „perduok-atsidenk“, „apžaisk-perduok“;

4×4 žaidimą į abu krepšius, kėlinys iki 8 min.;

3×3 žaidimas prie dviejų krepšių vienu metu. Tuo pačiu metu žaidžia net 6 vienos komandos žaidėjai. 2 kamuoliai leidžia atlikti daugiau technikos veiksmų, daugiau judesių ir daugiau džiaugsmo. Rezultatas skaičiuojamas bendrai, nors prie vieno krepšio gali pirmauti viena komanda, prie kito – kita.

75 MIN TRENIRUOTĖS PAVYZDYS:

Apšilimas. Žaidimas „Dangus-Žemė-Nosis“ (4 min). Kiekvienas turi po kamuolį ir stovi prieš trenerį. Treneris rodo savo pirštu – viršų (Dangus), nosį (Nosis), apačią (Žemė), tuo pačiu ir sako vieną iš šių žodžių. Jis gali sakyti ir rodyti teisingai, tačiau gali ir klaidinti. Žaidėjai silpnesne ranka varosi kamuolį vietoje, o stipresne rodo ten, kur sako treneris (bet nerodo). Svarbus akių kontaktas ir mąstymas, atsirenkant teisingą rodomą vietą. Suklydęs žaidėjas iškrenta ir už trenerio nugaros varosi kamuolį pirmyn-atgal. Galima tą patį atlikti ir kamuolį laikant rankoje, vieną koją užkėlus ant kamuolio, o po žodžio „Dangus” pakeisti, peršokant ant kitos.

Individualus techninis rengimas (5 min). Žaidėjai vietoje arba 1 m kvadrate varinėja kamuolį trenerio nurodytu būdu, o užduotis kaskart sunkinama. Iš pradžių -paprasčiausias varymas keičiant atšokimo aukštį, keičiant kamuolio varymosi ritmą (vienas lėtas mušimas, tada du greiti), kamuolio varymasis viena ranka, naudojant

Įvairius būdus – In-Out, Cross, one hand double cross, crossover, kamuolio varymasis vietoje su teniso kamuoliuku (galima mušti teniso kamuoliuką į grindis, pasimesti aukštyn, pamesti į pamesti ir sugauti, su draugu apsikeisti pametant vienas kitam ir pan.). Galimas vietoje varymas tarp „kepurėlių“, aštuoniuke aplink kojas, V raide priekyje arba šalia savęs ir pan.

Kamuolio varymasis (5 min.) 3-4 m atstumu aplink žymeklius/stovelius, prieš juos keičiant kryptį nurodytu būdu, pvz., crossover. Po to galima pridėti kitus krypties keitimo būdus – jie gali būti pavieniai – ir kombinuoti, kai į vieną keitimą sujungti 2 ar daugiau technikos elementų. In-Out ir Cross, abiem rankomis naudojami double cross ir varymasis į tą pačią pusę. Tai priklauso nuo treniruotės tikslų, žaidėjų pasirengimo lygio.

Judrusis žaidimas – 8 min.

ŽAIDIMAS „SKAIČIUS“

Žaidimo tikslas – kamuolio ir kūno valdymo technikos mokymas,

Tobulinimas;mentalinių savybių ugdymas.

Žaidimo dalyviai:žaidėjai, kur kiekvienas žaidžia už save.

Žaidimo priemonės:krepšinio kamuoliai.

Žaidimo eiga:

Kiekvienas žaidėjas turi po kamuolį ir stovi prie šoninių linijų. Po signalo visi žaidėjai juda skersai salės, nurodytu būdu varydamiesi kamuolį.

Galima ir ridenti kamuolį iš rankos į ranką. Galima pastatyti aikštėje stovelius, keičiant prie jų varymosi kryptį nurodytu arba savo pasirinktu būdu. Galimas variantas, kai į vieną pusę varomasi vienu būdu, o atgal – kitu.

Besivarant kamuolį, treneris sušvilpia atitinkamu būdu, pvz., 3 kartus. Varantys kamuolį žaidėjai turi bet kurioje vietoje sudaryti ratuką, susikibę rankomis, kamuolį pasidėję tarp kojų, suspausdami čiurnomis.

Jei kuris žaidėjas nesudaro ratuko, jam skiriamas 1 baudos taškas, už kurį žaidėjas privalo atlikti nurodytą užduotį, pvz., 2 sprintai skersai aikštę.

Tikslas – negauti baudos taškų ir kuo greičiau sudaryti reikiamo kiekio ratukus.

Žaidimo variantai:

 1. Ratukai sudaromi atsisėdus ant grindų;
 2. Prieš įsijungdamas į ratuką, kiekvienas žaidėjas privalo pataikyti po 1 metimą iš nurodytos distancijos;
 3. Sutikus draugą, visada apsikeisti kamuoliais;
 4. Gali būti įvedamos papildomos ir fizinės užduotys. Pvz. peršokti po 2 šuoliukus abiem kojomis per suoliuką.
 5. Pramankšta 6 min.;
 6. Atletinis rengimas (8 min.), kuriam skirti 14-16 min. Tai atliekama estafetėmis, kurių pagrindinės lavinimo kryptys – vikrumas, reakcija, koordinacija, greitis. Čia galima išdėstyti žaidėjus netradiciniu būdu (ne eilute), o veidrodžio rincipu, ir estafetes pavadinti „Veidrodžiu “.

Tikslas – reakcijos lavinimas; dėmesio sutelkimo ugdymas; greičio ir vikrumo ugdymas; kamuolio varymosi tobulinimas; koordinacinių ir mentalinių savybių ugdymas.

Dalyviai: 2-4 komandos po 2-3 žaidėjus.

Priemonės: 4 krepšinio kamuoliai, 2 gimnastikos lankai,4 spalvų žymekliai (kepurėlės, kaladėlės, kūgeliai, kamuoliukai).

Eiga:

Sudaromos 2 komandos – tarpusavyje gali rungtyniauti kelios komandos. Pvz., dvejetais, trejetais, ketvertais, tačiau geriausiai būtų 2×2 skirtingose aikštelės vietose. Žymekliai išdėliojami 3 m kvadrato pricipu, skirtinguose kampuose padedami skirtingų spalvų žymekliai. Jie veidrodžio principu išdėstomi ir priešingoje pusėje, kaip parodyta paveikslėlyje. Į vieno kvadrato vidurį atsitoja vienas žaidėjas, kuris rankose laiko krepšinio kamuolį, o priešingoje pusėje – kitas. Treneris arba žaidimui vadovaujantis asmuo turi garsiai pasakyti vieną spalvą, kokios yra pastatytas žymeklis. Gynėjas, kuris viduryje stovi gynėjo stovėsena ir laiko kamuolį prie krūtinės (alkūnės plačiai), pasirengęs paliesti trenerio nurodytos spalvos žymeklį, pvz., geltoną. Po signalo žaidėjas turi paliesti geltoną žymeklį, po to esantį priešingoje pusėje (šiuo atveju pilką), o tada bet kuria tvarka – abu likusius žymeklius ir pastatyti į savo lanką, kuris padėtas ant centro linijos. Pirmasis pastatęs savo kamuolį, komandai uždirba 1 tšk. Po to į spalvų kvadratus stoja kiti tos pačios komandos žaidėjai ir tęsia žaidimą. Komandos (šiuo atveju dvejeto) tikslas – surinkti 6 tšk. Pirma surinkusi 6 tšk. komanda meta baudos metimus (arba gauna kokį kitą paskatinimą), pralaimėjusi komanda atlieka trenerio nurodytą užduotį, pvz., 3 šuoliukai „varlyte” su kamuoliu.

Variantai:

 1. Žaidėjai stovi nugara į trenerį ir nemato vienas kito pradinėje stadijoje;
 2. Žaidėjas, stovėdamas viduryje, ne tik laiko rankose kamuolį, tačiau ir atlieka step žingsnelius vietoje;
 3. Žaidėjas visada varosi kamuolį;
 4. Žaidėjas varosi kamuolį silpnesne ranka;
 5. Žaidėjas pradiniame taškė sėdi, guli ant grindų , t.y. įvairios vis kitos pradinės padėtys;
 6. Palietęs visus žymeklius žaidėjas turi pataikyti (metimo tipą gali nurodyti treneris) į bet kurį krepšį ir tik tada padėti kamuolį į savo lanką;
 7. Individualus techninis rengimas, krepšinio 1×1 mokymas.

A – Pirmasis ir įžanginis pratimas

(4 min.) gana paprastas, jo dėmesys – tik į varymosi kokybę ir teisingą užbaigimą.

Prie pirmo stovelio naudojamas tas elementas, kuris buvo ir per apšilimą, pvz., double cross. Prie antro ir trečio – krypties keitimas Crossover. Atsivaryti į centrą, apsisukti varpste, kamuolį perimant iš vienos rankos į kitą.

Prie ant alkūnės pastatyto stovelio jau pats žaidėjas pasirenka krypties keitimo būdą ir pabaigia dvižingsniu iš po krepšio atitinkama ranka. Galima ir vienu žingsniu. Treneris gali nurodyti tikslą, pvz., kuris pirmas pataikys 3 dvižingsnius kamuoliui neliečiant lentos, lanko ir įmetant „kiaurą“.

B – Su gynyba (5 min.), kai gynėjas nesigina pilna jėga, tačiau gali išmušti kamuolį, trukdyti metimui ir ginasi apie 60-75% savo galimybių.

Pagrindinis gynybos principas – neprasižengti, o pratinti puolėją prie gynėjo, neleidžiant atlikti laisvo metimo.

C – rungtyniavimo pratimas 1×1

(6 min), kai puolėjas jau pradeda pratimą iš viršaus. Atlieka spurtą varydamasis, skirdamas didelį dėmesį pirmam žingsniui ir kūno padėčiai, varantis kamuolį taip, tarsi stovelis būtų tikras gynėjas, ir, atsivarius prie alkūnės, jau apžaidinėja tikrą gynėją ir žaidžia rezutatui. Apsigynęs arba užpuolęs gauna 1 tšk ir stoja į eilės galą. Skaičiuojamas rezultatas ir skaitinami geriausi žaidėjai – pvz., laimėjęs meta baudas, o pralaimėjęs atlieka dvi serijas po 3 atsispaudimus.

D – sudėtingas rungtyniavimo variantas

žaisti 1×1 (8 min.),

kai ir puolėjas, ir gynėjas turi lavinti ir mentalines savybes.

Žaidimo principas lieka tas pats, kaip ir pradžioje A.

Lieka stovėti žymekliai, kurie rodo, jog čia veržtis negalima, nes čia gali stovėti kiti gynėjai/puolėjai.

Pratimą pradeda gynėjas, kuris gali pasirinkti bėgimo į gynybą kelią. Jei jis bėga pro viršų, tai puolėjas turi bėgtipasiimti kamuolį per apačią nurodyta kryptimi ir tada iš karto žaisti 1×1. Skaičiuojamas rezultatą, o žaidėjus galima skirstyti ir poromis pagal esamą lygį.

Taktinis rengimas – gynėjo tikslas, neleisti atlikti laisvo metimo ir stengtis išlaikyti ne didesnę kaip 1m distanciją nuo metiko. Varžovą, kurio bent viena ranka silpnesnė, varant kreipti būtent į tą silpnesnę pusę. Ginantis stengtis bent vieną kartą paliesti kamuolį. Po metimo stengtis užsiimti kuo didesnį plotą, kad atkovotų kamuolį, taip pradedant mokinti kovos dėl ploto elementų.

Treniruotės pabaiga – 3 min. Laimėję žaidėjai meta 10 baudos metimų, o pralaimėję – 5.

Kas daugiausiai pataikė, meta po 2 baudos metimus į pagrindinį krepšį – su psichologinio spaudimo elementais. Jei abu pataiko, visi ploja, o prametus reikia atlikti atsispaudimus. Vienas pramestas metimas lygus 2 atsispaudimams, abu pramesti – 5 atsispaudimams.

6-7 min. skiriamos poilsiui

6-7 min. skiriamos aišktintis pratimams.

TERMINAI

Šio numerio visi terminai susiję su atsidengimu puolant, kad kiekvienas treneris žinotų ne tik atsidengimo rūšis, tačiau ir angliškus terminus.

BACKDOOR Cut– tai kirtimas po krepšiu, pro gynėjo nugarą. Jis paprastai taikomas, kai gynėjas stengiasi užkirsti kelią tiesioginiam perdavimui. Gynėjas stovi tarp puolėjo su kamuoliu ir puolėjo, norinčio priimti kamuolį, o ranka siekia perimti kamuolį. Dažniausiai šis atsidengimo būdas naudojamas, kai puolėjas kerta po krepšiu. Šiuo atveju sunkiausia perimti kamuolį, kai jis perduodamas nuo grindų.

Backdoor – slaptas, paslėptas, kitaip – galinės durys.

Backdoor

V-Cut, L-Cut, I-Cut – atsidengimo būdai, kur raidės V, L, I parodo atsidenginėjančio puolėjo judėjimo trajektorijas („piešia“ aikštelėje atitinkamas raides). Šis atsidengimo ir kamuolio priėmimo būdas dažniausia taikomas atsidengiant krašte arba ties perimetru. Kiekvienu būdu atsidengiant, reikia kontakto su gynėju įėjus į 3-ų taškų zoną, kūnu neleidžiant gynėjui išlįsti aukštynir staiga atšokant priimant kamuolį. Tai veiksmingi būdai atsidengti, kadangi gynėjo reakcijos laikas nėra pakankamas sureaguoti į puolėjo atšokimą, juolab galimas ir aukščiau minėtas Backdoor Cut.

V-Cut, L-Cut, I-Cut

FRONT Cut atsidengimo būdas, dažniausiai naudojamas kertant po krepšiu, kai gynėjas stovi per daug giliai, stengdamasis išvengti puolėjo kirtimo už jo nugaros. Tai atsidengimas kertant pro gynėjo priekį. Aukštesnio lygio krepšininkai taiko šį būdą, prieš tai pagąsdindami Jab Step‘uarba trumpu kirtimu – kad kirs už nugaros, 0 kai gynėjas sureaguoja į šį klaidinantį judesį, puolėjas kerta krepšio link prieš gynėją. Paprastai naudojamas kertant į baudos aikštelę.

Front – reiškia priekinis, priešakinis kirtimas.

FRONT Cut

FLASH Cut atsidengimo būdas, kurį žaidėjas paprastai atlieka iš apačios, pasikeldamas ties baudos linija, kartais vadinamos terminu High Post. Tai paprastai trumpas, akcentuotas, sprogstamas judesys, kuriuo dažnai naudojasi aukšti žaidėjai, bendradarbiaudami tarpusavyje (High-Low). Galimas ir paties atsidengusio ir priėmusio kamuolio puolėjo žaidimas 1×1 arba metimas į krepšį.

FLASH – staigus, ūmus, žaibiškas, blyksnis, pliūpsnis, tvyksnis ir pan.

FLASH Cut

DEEP Cut šį atsidengimo būdą naudoja puolėjas, kirsdamas iš vienos aikštės pusės į kitą pro galinę liniją už gynėjų nugarų. Toks atsidengimo būdas ypač dažnai taikomas prieš įvarias aikštės gynybos formas, siekiant sudaryti kurioje nors pusėje kiekybinę puolėjų persvarą.

DEEP – gilus, įsigilinęs, gelminis, giluminis, paslaptingas, kas nors slapto ir pan.

DEEP Cut

SPLIT Cut atsidengimo būdas, kai bendradarbiauja keli puolėjai – vienas puolėjas imituoja statydamas užtvarą ir „nerdamas“ gilyn po krepšiu, o kitas puolėjas paprastai atsidengia ties perimetru. Galimas variantas, kai abu puolėjai kerta po krepšiu į priešingas puses. Dažnai perdavimą atlieka puolėjas, nugara žaidžiantis Low Post pozicijoje.

SPLIT – skilimas,atskilimas, suskaldymas.

SPLIT Cut

Taip pat skaitykite

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
Skip to content